Våre tjenester innen transport, lager og fortolling.

Våre Transporttjenester

Vi tilbyr dør-til-dør transport både på vei og til sjøs. Stykkgods, partigods (LTL) og fulle trailere (FTL) på vei, eller containere (FCL) via Nordsjøen til norske havner fra Storbritannia og Irland.

VEITRANSPORT FRA UK/Irland

For bedrifter som vil ha varene fraktet til og fra England, Skottland, Wales, Nord-Irland og Irland raskt, økonomisk og pålitelig – med trailer via Gøteborg.

TRANSPORT MED SKIP

Container via sjøveien passer for bedrifter som vil ha varene fraktet rimeligere, og hvor kravet til rask fremføring er tonet noe ned. Vi skiper containere direkte til havner i Oslofjorden og på Vestlandet.

LAGER OG TERMINAL

Vi tilbyr varehotell og lagertjenester for små og store bedrifter. Vårt tempererte lager og vår terminal er på 2000 m² og ligger strategisk plassert ved Borg Havn i Fredrikstad.

SPEDISJON OG FORTOLLING

Vi håndterer fortollingen for deg. SkanTrans AS har godkjenning til å foreta alle former for tollklarering av gods og varer

SkanTrans Express

For deg som har behov for å ha gods og varer fraktet raskest mulig og til avtalt tid – med bil uten opphold.

Intermodal transport og frakt på vei og sjø

Fraktselskap for transport fra England/UK og Irland

Transport, shipping og frakt av partigods og stykkgods fra England, Skottland, Wales og Irland til Norge, Sverige og Danmark.

Ta kontakt med oss i dag

Stykkgods, partigods, full last og container

SkanTrans AS er et transport- og spedisjonsfirma med en omfattende portefølje innen transporttjenester til og fra Storbritannia og Irland